บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้เช่าปั้มน้ำ "EIM" จากประเทศญี่ปุ่น

Our Products

Model SE: 2-pole Series


Model EM


Welcome to

บริษัทไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า (SUBMERSIBLE PUMP) ยี่ห้อEIMจากโรงงานEIM ELECTRIC CO.,LTD.ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานดังกล่าว มีประสบการณ์ในการผลิต ปั้มน้ำประเภทต่างๆมานานกว่า 58 ปี"ตามมาตรฐานการผลิตของ JIS ญี่ปุ่น และ ISO 9001 ของ LRQA"

Reference

  OverHaul Grundfos Vertical Multistage Pump ( ระบบ Boiler )
  งานสูบน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้านพนาลี
  ปั้มน้ำสำหรับระบายน้ำของหมู่บ้านพฤกษา ภัสสร