บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Model EMPOLLUTION PREVENTION & WATER TREATMENT EQUIPMENT -Submersible Motor-
E.I.M. ELECTRIC CO., LTD.

Model EM Submersible Motor

Powerful submersible motor for simplification and rationalization of various drive-system
  
■Optimum use for driving of submersible pumps, aerators, and mixers etc.
■Submersible geared-motor also available.

Model
Motor Output
No. of Poles
Frequency
Synchro Speed
Full Load Characteristic
Starting Current(A)
Power Cable
Weight
 
kW
HP
Hz
min-1
Current(A)
Efficiency(%)
Power Factor(%)
Slip(%)
mm2×Core×Length(m)
kg
EM-22
1.5
2
2
50
3000
6.8
74.5
89.6
4.5
45
2.0×4×10
50
60
3600
6.7
72.9
92.7
4.7
38.9
EM-24
4
50
1500
7.5
76.6
79.4
3.0
41
60
1800
7.1
75.5
84.5
3.3
36
EM-32
2.2
3
2
50
3000
10
75.7
88.6
2.6
65
2.0×4×10
60
60
3600
10
73.0
91.9
2.5
56
EM-34
4
50
1500
10
78.7
84.5
3.4
62
60
1800
9.5
80.8
87.8
3.7
54
EM-52
3.7
5
2
50
3000
15
80.8
91.3
3.6
105
2.0×4×10
70
60
3600
15
79.5
93.1
4.0
89
EM-54
4
50
1500
16.5
79.3
85.1
4.3
78
60
1800
16.5
79.0
88.5
4.8
64
EM-56
6
50
1000
18.5
77.9
78.1
4.3
85
85
60
1200
18
77.5
81.1
4.6
65
EM-82
5.5
8
2
50
3000
21.6
81.6
93.3
3.9
145
3.5×4×10
85
60
3600
21.6
81.0
94.9
3.7
127
EM-84
4
50
1500
24.5
83.4
81.1
1.6
150
60
1800
23.2
83.4
86.2
1.5
127
EM-86
6
50
1000
28
77.8
76.9
4.1
121
100
60
1200
25.5
80.6
76.8
3.4
100
EM-102
7.5
10
2
50
3000
30
81.9
91.5
4.1
202
5.5×4×10
100
60
3600
30
81.0
94.0
4.0
180
EM-104
4
50
1500
30
85.1
84.9
2.6
208
60
1800
29
86.6
87.5
2.5
187
EM-106
6
50
1000
35
82.4
79.2
3.7
184
125
60
1200
32
82.4
86.7
3.3
154
EM-152
11
15
2
50
3000
45
86.6
86.2
2.1
314
5.5×3,4×10
2.0×4×10*
125
60
3600
43
86.5
90.1
2.0
262
EM-154
4
50
1500
44
86.0
85.7
3.8
241
60
1800
41
86.2
91.1
3.5
211
EM-156
6
50
1000
47
85.8
82.2
2.6
221
170
60
1200
46
85.5
84.8
2.5
189
EM-202
15
20
2
50
3000
60
84.5
91.5
2.0
345
14×3,4×10
2.0×4×10*
170
60
3600
59
86.0
92.7
2.1
288
EM-204
4
50
1500
63
87.1
82.3
2.1
375
60
1800
60
88.2
86.7
1.9
340
EM-206
6
50
1000
67
85.5
80.0
2.8
295
260
60
1200
63
86.1
84.1
2.7
252
EM-302
22
30
2
50
3000
85
88.1
88.3
2.0
512
14×3,4×10
2.0×4×10*
260
60
3600
83
87.9
90.5
2.0
440
EM-304
4
50
1500
83
89.2
88.0
3.3
498
60
1800
81
88.5
90.8
3.3
440
EM-306
6
50
1000
99
86.8
77.8
3.4
568
350
60
1200
95
86.4
81.3
3.4
483
EM-402
30
40
2
50
3000
110
90.0
90.8
2.0
720
22×3,4×10
2.0×4×10*
350
60
3600
107
90.2
91.0
2.1
710
EM-404
4
50
1500
115
89.1
88.4
2.6
692
60
1800
113
89.5
90.1
2.6
592

 
・The full load current and starting current are based on 200V 50/60Hz.
・Mark * shows the cable for thermal protector.
・37kW and larger models upto 370kW are also available.
・The characteristic values listed are subject to change without prior notice.
These values are for reference use. Please feel free to contact EIM for the guaranteed values.