บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า จากโรงงาน EIM ELECTRIC CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น

Refference

OverHaul Grundfos Vertical Multistage Pump ( ระบบ Boiler )
     
งานสูบน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้านพนาลี
   
ปั้มน้ำสำหรับระบายน้ำของหมู่บ้านพฤกษา ภัสสร
   
ปั้มน้ำสำหรับสูบตะกอน ปั้มสูบน้ำโรงสูบน้ำดิบโรงงานผลิตเอทานอล
     
ปั้มน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และปั้มระบายน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
มอเตอร์ หลังจากซ่อมแซม
   
ระบบน้ำพุ่ และไฟใต้น้ำ หน้าโครงการ Ivy River
   
ระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการหมู่บ้านพฤกษา